Mediacje w Łodzi Joanna Wieremiejewicz-Podkościelna

O firmie

Jako wieloletni mediator sądowy prowadzę działalność, której celem jest rozwiązywanie sporów. Dzięki zmianom w prawie istnieje alternatywne rozwiązanie dla długotrwałych i kosztownych rozpraw sądowych. W wielu przypadkach sądy już na pierwszym posiedzeniu kierują sprawę do mediacji. Mediacje - to nic innego jak uporządkowana rozmowa, której przysłuchuje się osoba bezstronna posiadająca odpowiednie kompetencje oraz uprawnienia. Istotą mediacji jest znalezienie wspólnego stanowiska i zawarcie ugody przez zwaśnione strony. Bardzo często podczas mediacji strony mają możliwość po raz pierwszy wypowiedzieć się oraz przedstawić swoje stanowisko w sporze.

Jedną z przyczyn sporów gospodarczych jest nieterminowa spłata należności. Podmioty gospodarcze lub osoby je reprezentujące mogą skierować taką sprawę do sądu. Jednak należy pamiętać już wyznaczenie terminu rozprawy to oczekiwanie kilku tygodni a sam termin rozprawy może wyznaczony na kilka miesięcy. Jest do duże utrudnienie zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw. Moja oferta kierowana jest właśnie to takich firm, które chcą w krótkim czasie odzyskać należność. Nie należny jednak mylić mojej pracy z prącą komornika czy windykacji. Stron przystępują do mediacji dobrowolnie a końcowe postawienie mediacji zawsze akceptują obie strony konfliktu. Zawarta ugoda ma charakter zobowiązujący - strony muszą wywiązać się z końcowych postawień.

Produkty

mediacje rodzinne
mediacje gospodarcze
mediacje szkolen i rówieśnicze